GENEL KURUL ARDINDAN – FAZIL TÜTÜNER

AKOB-OLAĞAN-GENEL-KURULU-AFİŞİ.jpg

 

Değerli Üyelerimiz, Değerli AKOB Dostları,
23 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen genel kurula katılan üyelerimize değerli zamanlarını derneğimize ayırdıkları, genel kurulda görüşlerinden derneğimizi yararlandırdıkları, önceki yönetimin çalışmalarını değerlendirdikleri, yeni seçilen yönetime görüşlerini dile getirdikleri için teşekkür ederiz. Genel kurul dostluk ve dayanışma duyguları içinde çalışmış ve kapanmıştır.

Genel kurul gündeminden önce yapılan törende Vahap Kokulu’ya onur üyeliği, onur üyemiz Selman Ada’ya teşekkür onurluğu verildi.


Söz almalarda aşağıdaki konular dile getirildi:

• Derneğin çalışmaları, gelişmesi, yönü memnuniyet vericidir, takdirle karşılanmaktadır.
• AKOB kentimizin önemli kültür ve sanat kurumu olmuştur.
• Üye sayısı yeterli değildir, çok azdır, hızla arttırılmalıdır. Görev üyelere düşmektedir. Eşlerin üyeliği teşvik edilmelidir. Her üye en azından bir yeni üye getirmelidir.
• Aidat yıllık 120 TL den 2019 yılında 200 TL’ye, 2020 de 225 TL’ye 2021 de 250 TL ye yükseltilmiştir.
• AKOB’a yeni maddi kaynaklar bulunmalıdır, finans durumu güçlendirilmelidir.
• Üyelerimizin kentimizde düzenlenen sanatsal etkinliklere daha çok katılması arzu edilmektedir.
• AKOB MİP Çocuk Müzik Akademisi’nin AKOB dan alınarak Konservatuvara verilmesi üzüntü yaratmıştır. Çocuklar bu değişiklikten zarar görmüştür. Çalışma basit bir kurs çalışmasına dönmüş ve AKOB MİP ortak projesinin uzun vadeli, çocuk orkestrası kurmak gibi, amaçları törpülenmiştir.
• AKOB Çukurova Kalkınma Ajansı’nın kaynaklarından yararlanmalıdır.
• Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde konser piyanosu olmaması büyük eksikliktir.
• Uluslararası şan festivali, opera festivali gibi etkinlikler amaçlanmalıdır.
• İstişare toplantıları arttırılmalıdır
• Üye sanatçıların tüm üye sayısına kıyasla oranı düşüktür. Sanatçıların üye olması teşvik edilmelidir.
• Gençlerin üye olması ve çalışmalara katılması teşvik edilmelidir
• Toplumumuza çok yararlı olmuş ve olmakta olan derneğimizin yükselen çizgisi sürdürülmelidir.
• Yapılan çalışmalar, düzenlenen etkinlikler, verilen hizmetler gönüllü üyelerin özverileri ile gerçekleşmektedir. Bu özverilerin karşılığı üyelerimize gönül hoşluğu ve sanatın yaşam kalitesini yükseltmesi olarak geri dönmektedir.

Ülkemizin sorunları fazladır. Sorunlar azalmamakta, çoğalmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin sorunların çözümüne katkıları tüm dünyada küçümsenmeyecek boyuttadır. Sivil toplum örgütleri ülkemizde de topluma yararlar sağlamaları için desteklenmelidir.

Sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, hizmetlerinin artması ancak özgürlüklerin kısıtlanmadığı; baskının ve oto sansürün olmadığı ortamlarda; serbest düşünce, serbest ifade, serbest yayının olduğu diyarlarda mümkündür.

Sanat, bilim, düşünce, yaratıcılık, girişim ancak özgürlüklerin hukukla, yargı bağımsızlığıyla güvence altına alındığı toplumlarda coşar; ancak böyle toplumlarda, refah düzeyi artar. Böyle toplumlarda insanlar uyum, barış ve dayanışma içinde yaşarlar. Saldırganlık, şiddet, mutsuzluk azalır.

Gönüllü sivil toplum çalışmaları, sanata insanlara doğru yol açmalar, sanatı ve kurumlarını desteklemeler, insanlarımızın esenliğine katkıda bulunmaktır. İnsanların gönüllerini, akıllarını, duyularını beslemektir. Güzel geleceğin inşasına tuğlalar koymaktır. Bir arada olmanın, birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin güzelliklerini, doyumunu yaşamaktır. Öğrenmek, düşünmek, tartmak, değerlendirmek, üretmektir.

Ürettiği için gelişir insanlar. Gelişen insanların, çevrelerindeki insanları da bilerek veya bilmeyerek geliştirdiklerini biliyoruz. Gelişmiş insandan gelişmiş topluma varmanın güzergâhıdır bu. Gelişmiş toplum çaremizdir.

Çabalarımız gelişmek ve geliştirmek için. Gelişelim, geliştirelim, yaşanılır olsun hayat. Yıkılacaktır duvarlar geçemediğin

Arılar çiçeğe konar, AKOB’a konsun insanlar, Çıkacaktır elbet içinden, bal değil ama, besleyen yararlar

Akdeniz Opera Bale Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Tütüner

23 Aralık 2018 tarihinde AKOB genel kurulunda göreve getirilen üyeler:

YÖNETİM KURULU ASİL                          YÖNETİM KURULU YEDEK

1- FAZIL TÜTÜNER                                     1- RUHİ BAYIK
2- İHSAN TOKSÖZ                                      2- AYŞE ÖZCAN
3- DEMET TARLAKAZAN                           3- MAHMUT AÇIKALIN
4- SELAMİ GEDİK                                       4- HALİS GÖNEN
5- M. BENGÜ YILMAZER                           5- NİHAT TANER
6- EYÜP DİNÇ                                            6- GÜLLER TOSUN
7- MİNE YALÇIN                                         7- DIRAHŞAN BULUT
8- MONİKA KUKİ                                        8- ŞAHİN KISADUR
9- ABDULLA SERT                                     9-  FÜSÜN ERSOY
10- YAVUZ SALİM YILMAZ                        10- HİLDA MUNA İZGİALP
11- ÜLKÜ KEPEKÇİ                                    11- NİLÜFER GATENYO

  

DENETLEME KURULU ASİL                   DENETLEME KURULU YEDEK

1- HÜSEYİN KAFADAR                           1- ENGİN AKTUĞ
2- CENGİZ TALTEKİN                              2- BİLAL ÖZCAN
3- SERHAN KOYLAN                               3- NURİYE KARAOĞUZ

scroll to top