Mersin’de sanat ve kültür yaşamının zenginleştirilmesinde kent insanının daha güzele ulaşma isteği, iradesi ve katılımıyla 1980’lerden sonra kurulan iki derneğin büyük önemi vardır. İçel Sanat Kulübü ve Mersin Kültür Merkezi Derneği.

2010 yılında 20. yılını kutlayan ve çok büyük bir yelpazedeki sanat ve kültür faaliyetleri ile kentimizin kültür yaşamına sunduğu çok yönlü kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra Nevit Kodallı Konser Salonu gibi mekânlar kazandıran İçel Sanat Kulübü, kentteki birçok sanatsal ve kültürel oluşumu, kurumu doğurmuş ana kurumdur.

Mersin Kültür Merkezi Derneği ise Mersin’in müzik yaşamına kazandırdıklarıyla anılan bir kurum olarak geçmişte büyük görevler üstlenmiştir. Bu dernek Mersinlilerin katkısı ve özverili çalışmaları ile Mersin’de bir opera ve bale kurumu kurulmasını ısrarla kültür bakanlığından talep etmiş, yer olarak eski Mersin Halkevi binasını önermiş, Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü’nün bu binada kurulma kararından sonra, binanın onarımına ve donanımına katkıda bulunmuştur. Yıllarca Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile işbirliği içinde kentin birçok katkısını bu kuruma aktarmıştır. Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin kuruluşunun 10. yılını kutlama programından, her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Müzik Festivali’nin doğmasını sağlamıştır. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin EFA-European Festivals Association’a üye olarak kabul edilmesinde ve Mersin’de çok sesli müzik kültürünün gelişmesinde, Mersin’in dünyaya açılmasında önemli roller üstlenmiştir.

İzleyen yıllarda yasal zorunluluklar nedeniyle Mersin Kültür Merkezi Derneği’nin ismi Mersin Kültür ve Sanat Derneği olarak değiştirildi. Önemli bir kültür ve sanat destekçisi olan dernek başkanı Hanri Atat yaşamdan ayrıldı ve dernek 2008 yılında festival yürütücülüğünü bıraktı ve sessizlik içine girdi.

2008 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevini üstlenen ünlü besteci ve orkestra şefi Selman ADA’ nın isteği, yönlendirmeleri ve katkıları ile “AKOB” Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği kuruldu. Mersin Opera ve Bale Müdürlüğü’ne ve kentin müzik yaşamına destek verecek bu kurumun kurulmasıyla, eski Mersin Kültür Merkezi Derneği’nin ruhunu ve amaçlarını yaşatmaya yönelik çalışmalara başlandı. Akdeniz Opera ve Bale kulübü 2012 yılıyla birlikte yaşamında dördüncü yılına girdi ve düzenlediği konserlerle, yaptığı çalışmalarla Mersin’in önemli bir sanat kurumu oldu.

Etkinliklerin yanı sıra AKOB, Mart 2010 da çıkartmaya başladığı “AKOB” Kültür ve Sanat Dergisi ile ulusal bazda da sesini duyurmaya başlamıştır. Anadolu’da ilk Opera ve Bale temsilinin 1947 yılında Mersin Halkevi’nde gerçekleşmesinden sonra Türkiye’nin ilk Opera ve Bale Dergisi’ni çıkartmanın kıvancını taşıyan Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği’nin AKOB Dergisi, müzik dergiciliğinde Anadolu’dan yükselen bir ses olarak dikkat çekmekte ve büyük hedeflere ilerlemektedir. İki ayda bir çıkartılan dergide bazı yazılar iki dilde ( Türkçe / İngilizce, Türkçe / İtalyanca vb…) yayınlanmakta, böylece ulusal okuyucunun yanına uluslararası okuyucuyu da koyarak dışa açılım amaçlanmaktadır.